<p style="text-align: center;"><span style="font-size:20px;"><strong>วันนี้มารับซื้อรถ XMAX300 ถึงรังสิต ปทุมธานี</strong></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><b><span style="font-size:18px;">ONEBIKE</span> รับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เก่าใหม่ ทุกรุ่น ทุกปี ให้ราคาสูงถึงบ้าน จ่ายเงินทันที ทำสัญญาถูกต้อง </b></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:20px;"><b>โทร <span style="color:#000080;">062-6587803</span> LINE <span style="color:#000080;">0626587803</span></b></span></p>

<p style="text-align: center;"><b>รับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ทุกรุ่น xmax300, forza300, forza350, adv150, pcx150, pcx160, click150, click125, rebel300, rebel500, xsr155, nmax155, aerox155, wave110, wave125, cb150, cb300, cbr150, cbr300, scoopyi, msx125, mt15, r15, mslaz, gpx, vespa, legend200,  </b></p>

ONEBIKE รับซื้อมอเตอร์ไซค์มือสอง

วันนี้มารับซื้อรถ XMAX300 ถึงรังสิต ปทุมธานี

ONEBIKE รับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เก่าใหม่ ทุกรุ่น ทุกปี ให้ราคาสูงถึงบ้าน จ่ายเงินทันที ทำสัญญาถูกต้อง 

โทร 062-6587803 LINE 0626587803

รับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ทุกรุ่น xmax300, forza300, forza350, adv150, pcx150, pcx160, click150, click125, rebel300, rebel500, xsr155, nmax155, aerox155, wave110, wave125, cb150, cb300, cbr150, cbr300, scoopyi, msx125, mt15, r15, mslaz, gpx, vespa, legend200,  

เฟสบุ๊ค

 
 

ส่งข้อความถึงเรา

ชื่อผู้ส่ง
อีเมลล์
หัวข้อเรื่อง
ข้อความ