<p style="text-align: center;"><span style="font-size:24px;"><b>วันนี้มารับซื้อรถมอเตอร์ไซค์FORZA300 ถึงรังสิต ปทุมธานี</b></span></p>

<p style="text-align: center;"><b>รับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองเก่าใหม่ ทุกรุ่น ให้ราคาสูงถึงหน้าบ้าน ทำสํญญาถูกต้อง ประเมินราคาฟรี</b></p>

<p style="text-align: center;"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:24px;"><b>โทร.062-6587803 LINE 0626587803</b></span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><b>รับซื้อมอเตอร์ไซค์FORZA300, รับซื้อมอเตอร์ไซค์XMAX300, รับซื้อมอเตอร์ไซค์FORZA350, รับซื้อมอเตอร์ไซค์ADV150, รับซื้อมอเตอร์ไซค์PCX150, รับซื้อมอเตอร์ไซค์PCX160,</b></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><b>รับซื้อforza300, รับซื้อforza350, รับซื้อxmax300, รับซื้อADV150, รับซื้อPCX150, รับซื้อPCX160, </b></span></p>

<p style="text-align: center;"> </p>

รับซื้อมอเตอร์ไซค์มือสอง ONEBIKE

วันนี้มารับซื้อรถมอเตอร์ไซค์FORZA300 ถึงรังสิต ปทุมธานี

รับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองเก่าใหม่ ทุกรุ่น ให้ราคาสูงถึงหน้าบ้าน ทำสํญญาถูกต้อง ประเมินราคาฟรี

โทร.062-6587803 LINE 0626587803

รับซื้อมอเตอร์ไซค์FORZA300, รับซื้อมอเตอร์ไซค์XMAX300, รับซื้อมอเตอร์ไซค์FORZA350, รับซื้อมอเตอร์ไซค์ADV150, รับซื้อมอเตอร์ไซค์PCX150, รับซื้อมอเตอร์ไซค์PCX160,

รับซื้อforza300, รับซื้อforza350, รับซื้อxmax300, รับซื้อADV150, รับซื้อPCX150, รับซื้อPCX160, 

 

เฟสบุ๊ค

 
 

ส่งข้อความถึงเรา

ชื่อผู้ส่ง
อีเมลล์
หัวข้อเรื่อง
ข้อความ